Βιβλιοθήκη άρθρων

Υποβολή έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2021

Υποβολή έκθεσης αποβλήτων για το έτος 2021 

Η δυνατότητα υποβολής εκθέσεων για το έτος 2020 έχει κλείσει. Είναι πλέον διαθέσιμη η υποβολή στοιχείων για το έτος 2021. Μπορείτε να καταχωρήσετε τις ποσότητες αποβλήτων που διαχειριστήκατε το 2021 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022. Παρακαλείστε πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων (ΕΑ) για το έτος αναφοράς 2021 να έχετε υπόψη τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής στοιχείων μπορείτε να συμβουλευτείτε στην Υποστήριξη του ΗΜΑ τις Οδηγίες Χρήσης και το βίντεο που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση ή δραστηριότητα σας πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων. Έκθεση Αποβλήτων συμπληρώνουν οι Εγκαταστάσεις (Παραγωγή ή/και επεξεργασία αποβλήτων) και οι Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς και Εμπορίας/Μεσιτείας. Η Έκθεση αποβλήτων δεν υποβάλλεται από τις Επιχειρήσεις/Οργανισμούς. Επομένως, για την υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της αντίστοιχης Εγκατάστασης ή Δραστηριότητας. Οι ποσότητες αποβλήτων εισάγονται σε κιλά.