Αναζήτηση στοιχείων μέσω ΕΚΑ

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να αναζητήσετε Εγκαταστάσεις, δραστηριότητες επεξεργασίας αποβλήτων στο χώρο παραγωγής, δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς και Εμπορίας/Μεσιτείας οποιασδήποτε εγγεγραμμένης και ενεργής Επιχείρησης ή Οργανισμού στο Η.Μ.Α. με βάση τον κωδικό ή τους κωδικούς ΕΚΑ που χειρίζονται.