Φόρμα Ελέγχου Αποδεικτικού

Από αυτή τη σελίδα μπορείτε να ελέγξετε την γνησιότητα των αποδεικτικών που έχουν εκδοθεί από το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλητων, συμπληρώντοντας στη φόρμα τα υπό έλεγχο στοιχεία καθώς και τον Κωδικό Γνησιότητας (μήκους 8 χαρακτήρων) που θα βρείτε στο κάτω μέρος του εγγράφου. Εναλλακτικά μπορείτε να σαρώσετε τον τετράγωνο κώδικα QR που θα βρείτε επάνω στο έγγραφο με μια κινητή συσκευή τηλεφώνου τύπου smartphone.


Registration Document Example

Submission Document Example