Βιβλιοθήκη άρθρων

Σημειώσεις σχετικά με την υποβολή για το 2020

Σημειώσεις σχετικά με την υποβολή για το 2020.

Παρακαλείστε πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων (ΕΑ) για το έτος αναφοράς 2020 να έχετε υπόψη τα ακόλουθα:    

Συμβουλευτείτε στην Υποστήριξη του ΗΜΑ τις Οδηγίες Χρήσης και το βίντεο που αντιστοιχεί στην εγκατάσταση ή δραστηριότητα σας πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων.  Έκθεση Αποβλήτων συμπληρώνουν οι Εγκαταστάσεις και οι Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς και Εμπορίας/Μεσιτείας, όχι οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί. Επομένως, για την υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της αντίστοιχης Εγκατάστασης ή Δραστηριότητας.  Η Έκθεση Αποβλήτων για το 2020 είναι διαθέσιμη μόνο για τις Εγκαταστάσεις, τις Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς και Εμπορίας/Μεσιτείας, τις οποίες έχει αποδεχτεί η Επιχείρηση. Για την αποδοχή απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της Επιχείρησης / Οργανισμού και στην αντίστοιχη καρτέλα «Οι Εγκαταστάσεις μου» ή «Οι Δραστηριότητες μου» πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ενέργεια.  Οι ποσότητες αποβλήτων εισάγονται σε κιλά.  Ο πίνακας «Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (Προκαταρκτική αποθήκευση» αφορά στα απόβλητα που είναι/παραμένουν αποθηκευμένα στην Εγκατάσταση παραγωγής αυτών την τελευταία μέρα του έτους αναφοράς (31/12/2020).