Βιβλιοθήκη άρθρων

Υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος

Υποχρέωση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) του Τμήματος Περιβάλλοντος

Σύμφωνα με το περί Αποβλήτων (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 312/20) το οποίο δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17/7/2020, πρόσωπα που κατέχουν Άδεια Διαχείρισης Αποβλήτων ή/και Πιστοποιητικό Καταχώρησης σε αρχείο διαχειριστών αποβλήτων  υποχρεούνται όπως:  (α) εγγραφούν στο ΗΜΑ για όλες τις δραστηριότητες τους μέχρι τις 31/12/2020 και     (β) δηλώσουν στο ΗΜΑ τα στοιχεία για τη διαχείριση αποβλήτων του έτους 2020 (ετήσια Έκθεση), από 1/1/2021 μέχρι 31/3/2021.    Οδηγίες σχετικά με την εγγραφή και καταχώρηση των ποσοτήτων στο ΗΜΑ θα βρείτε στη ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος / ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΗΜΑ) / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ όπου έχουν αναρτηθεί οδηγός και βίντεο για εύκολη καθοδήγηση, καθώς και το εν λόγω διάταγμα.    Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας ή αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Συγκεκριμένα, η επικοινωνία με το Helpdesk του ΗΜΑ,  μπορεί να γίνεται:   • από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:30 π.μ – 12:30 μ.μ. στο τηλέφωνο: 22408934 ή   • με αποστολή email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dwr@environment.moa.gov.cy.