Βιβλιοθήκη άρθρων

Το περί Αποβλήτων (Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων) Διάταγμα του 2020 (Κ.Δ.Π. 312/20) σελ.1668

https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/All/BA2F983833933344C22585A80023239B/$file/5316%20%2017%20%207%202020%20PARARTIMA%203o%20MEROS%20I.pdf