Βιβλιοθήκη άρθρων

Σημειώσεις σχετικά με την υποβολή για το 2019

Παρακαλείστε πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων (ΕΑ) για το έτος αναφοράς 2019 να έχετε υπόψη τα ακόλουθα:  

  • Συμβουλευτείτε τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ και τις Συχνές ερωτήσεις πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων.
  • Έκθεση Αποβλήτων συμπληρώνουν οι Εγκαταστάσεις και οι Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς και Εμπορίας/Μεσιτείας, όχι οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί. Επομένως, για την υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της αντίστοιχης Εγκατάστασης ή Δραστηριότητας.
  • Η Έκθεση Αποβλήτων για το 2019 είναι διαθέσιμη μόνο για τις Εγκαταστάσεις, τις Δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς και Εμπορίας/Μεσιτείας, τις οποίες έχει αποδεχτεί η Επιχείρηση. Για την αποδοχή απαιτείται σύνδεση με τους κωδικούς (Username, Password) της Επιχείρησης / Οργανισμού και στην αντίστοιχη καρτέλα «Οι Εγκαταστάσεις μου» ή «Οι Δραστηριότητες μου» πραγματοποιείται η συγκεκριμένη ενέργεια.
  • Οι ποσότητες αποβλήτων εισάγονται σε κιλά.
  • Ο πίνακας «Αποθήκευση αποβλήτων εντός της Εγκατάστασης (Προκαταρκτική αποθήκευση» αφορά στα απόβλητα που είναι/παραμένουν αποθηκευμένα στην Εγκατάσταση παραγωγής αυτών την τελευταία μέρα του έτους αναφοράς (31/12/2019).